dscf0969

Det som krävdes för att återställa ordningen ombord på Sanibel var snabbt avhjälpt med ett samtal till kundtjänsten hos Alandia. Som man kan se är Karin tydligt missnöjd över styregenskaperna vid planing i den nya gummibåten vilket föranledde att vi fick trimma luften i flotten under sträng översyn. Det är som vi brukar säga här ombord på Sanibel, “det finns inga genvägar till den perfekta studsen när man skall åka och köpa mer öl vatten”.

För att ära vår läromästare i mångt och mycket döpte vi resolut vår nya tender till Svante.

3653898551_7404f527b9
Hjalmar testar flotten och räddar en fender på Egina.