Vår färd går genom åkrar och ängar, kanalen kantas av träd och följs hela tiden av en cykelväg som bitvis är nyasfalterad. Enligt vår guidebok har man anlagt 4000 km sammanhängande cykelväg genom Europa, på många ställen följer den kanalerna. EU har förstås bidragit till det hela. Tyvärr inte så många cyklister som man hade kunnat hoppas. Vi möter inte så mycket båtar på den här kanalen heller, men har lyckats lägga till vid samma kajkant som en annan svensk segelbåt, på väg till Stockholm. Slussarna kommer tätt, 17 slussar idag också. Man får köra in i slussen försiktigt fram till en stege som är lite slumpvis utplacerad på olika ställen i slussbassängen. Där slänger sig en besättningsman raskt av och klättrar upp med en tamp till fören, och tar sen emot aktertampen som kastas upp. Vi har fått en fjärrkontroll som man ibland kan använda för att öppna och sätta igång slussarna, ibland är de radarstyrda och öppnas automatiskt när vi närmar oss. Ibland är de dock inte styrda alls och vägrar öppna sig, då får man springa runt tills man hittar en liten låda att anropa VNF (den franska kanalmyndiigheten) i, sen vänta en stund tills det kommer en man körande i en liten bil och 1.försöker programmera om slussen 2.försöker förstå varför det inte fungerar 3. ger upp och öppnar manuellt med en vev.
Den här kanalen går mestadels genom ganska glesbebyggt jordbruksområde, passerar en del små byar och har också lagt till inom gångavstånd från dem, men tyvärr har ingen av dem hittills haft vare sig affär eller bageri. Har således börjat få tära på förråden av knäckebröd, kaviar och påssoppa.

Sluss.

Tidig morgon i Saône, strax före slussen svängde vi höger in på Canal entre Champagne et Bourgogne.

Dagens bebisbild: Teater ombord.