Trikålören.

Ibland kallad destinationsflagg. Av kanalseglare ofta kallad pisse-försäkring. Ligg inte förtöjd i urbana miljöer utan den.